Aktuální ceny za vybrané plošiny půjčovny PLOŠINY - OSTRAVA

Zapůjčení nebo pronájem pracovní plošiny je možno s obsluhou nebo bez obsluhy, s dopravou nebo bez dopravy.

Aktuální ceny pro pronájem pracovních plošin Vám rádi zašleme nebo sdělíme na základě Vaší aktuální poptávky.
Prosím kontaktujte náš dispecink

Podmínky pronájmu pracovní plošiny s obsluhou:

 • Účtujeme každou započatou půlhodinu práce pracovní plošiny s obsluhou, tzn. od příjezdu do jejího odjezdu plus přistavení plošiny (km) z našeho parkoviště a trasu zpět. První hodina se účtuje vždy celá
 • Ceník je uveden na našich web.stránkách u každé plošiny.
 • Pokud je plošina objednána na delší dobu (více dní po sobě) a je-li práce přerušena a zákazník (dále jen Nájemce) požaduje, aby plošina zůstala na místě zakázky, účtujeme 70% hodinové nebo denní sazby pronájmu, i když se na ní nepracuje. Počet účtovaných hodin se určuje podle denní pracovní doby dané zakázky.
 • Platby na fakturu poskytujeme pouze stálým zákazníkům.
 • Cena za vyčištění pracovní plošiny = 1000,- Kč/hod. . Bude se přiúčtovávat vždy, když bude koš či celý stroj po zakázce znečištěný bahnem, barvou nebo jinými hůře smytelnými a stavebními materiály.
 • Při dlouhodobém pronájmu a odběru většího množství pracovních plošin poskytujeme individuální ceny a slevy.
 • V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny s obsluhou méně než 2 hod. před domluveným termínem, účtujeme dopravné, které už musel řidič ujet a storno poplatek ve výši její hodinové sazby.
 • Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení stroje, zajištění bezpečného přístupu k pracovišti včetně nutnosti zajištění platného povolení dle §25 zák.13/1997 Sb. Jakákoli škoda, vzniklá v důsledku nasazení či provozu stroje v terénu či na podloží nevhodném, jde k tíži Nájemce bez ohledu na to, zda o této nevhodnosti věděl či nikoli.
 • Vyhrazujeme si právo v případě poruchy nebo závady stroje, kdy není v naší moci přistavit stroj náhradní a nelze ovlivnit termín dodání náhradního dílu od výrobce, tento stroj odstavit a to bez náhrady.
 • Parkovné na parkovacích stáních zajišťuje a hradí zákazník.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podmínky pronájmu pracovní plošiny bez obsluhy:

 • Účtujeme každou započatou hodinu práce pracovní plošiny s obsluhou, tzn. od příjezdu do jejího odjezdu, a každý započatý den pronájmu plošiny bez obsluhy plus přístavné a odstavné kilometry (u plošiny bez obsluhy, za přivezení plošiny + odjezd řidiče zpět a naopak při odvozu plošiny).
 • Pokud je plošina objednána na delší dobu (více dní po sobě) a je-li práce přerušena a zákazník (dále jen Nájemce) požaduje, aby plošina zůstala na místě zakázky, účtujeme 70% hodinové nebo denní sazby pronájmu, i když se na ní nepracuje. Počet účtovaných hodin se určuje podle denní pracovní doby dané zakázky.
 • Výdrž baterie je závislá na pracovním vytížení plošiny, nutné ji dobíjet minimálně 8 hodin!
 • Při pronájmu plošin bez obsluhy požadujeme u nových zákazníku zálohu min. 60% z pronájmu + kauci 3 000,- – 30 000,-Kč dle typu plošiny a doby pronájmu.
 • Platby na fakturu poskytujeme pouze stálým zákazníkům.
 • Při předávání plošiny do pronájmu bez obsluhy a přebírání zpět je nutné dodržet dohodnutý čas, jinak účtujeme 300,-Kč za každou načatou půlhodinu zdržení navíc. Taktéž pokud předávání nebo přebírání plošiny pro složitost terénu nebo náročnost podmínek a situací na staveništi potrvá déle než max. 1 hod.
 • U plošin bez obsluhy účtujeme za manipulaci s plošinou na místě zakázky tzv. nakládku a vykládku 1 000,-Kč (při přivezení 500,-Kč a při odvážení 500,-Kč) .
 • Cena za vyčištění pracovní plošiny = 1000,- Kč/hod. Bude se přiúčtovávat vždy, když bude koš nebo celý stroj po zakázce znečištěný bahnem, barvou nebo jinými hůře smytelnými a stavebními materiály.
 • Při dlouhodobém pronájmu a odběru většího množství pracovních plošin poskytujeme individuální ceny
 • V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny bez obsluhy v den započetí pronájmu, účtujeme dopravné a storno poplatek ve výši hodinové sazby příslušné pracovní plošiny. V případě zrušení pronájmu pracovní plošiny s obsluhou méně než 2 hod. před domluveným termínem, účtujeme km, které už musel řidič ujet a storno poplatek ve výši její hodinové sazby.
 • Nájemce zodpovídá za stav terénu a možnosti nasazení stroje, zajištění bezpečného přístupu k pracovišti včetně nutnosti zajištění platného povolení dle §25 zák.13/1997 Sb. Jakákoli škoda, vzniklá v důsledku nasazení či provozu stroje v terénu či na podloží nevhodném, jde k tíži Nájemce, bez ohledu na to, zda o této nevhodnosti věděl či nikoli.
 • Parkovné na parkovacích stáních zajišťuje a hradí Nájemce.
 • Uvedené ceny jsou bez DPH.

Odborné obhlídky místa zakázky pro vytipování správné pracovní plošiny, prohlídku dostupnosti plošiny, terénu aj. provádíme - účtujeme dopravné 15,-Kč/km (bez DPH).

Informace pro naše zákázníky ohledně plateb za pronájem pracovních plošin:

Režim přenesení daňové povinnosti se týká pouze plátců DPH, kteří plnění využijí pro svoji ekonomickou činnost.

 • Na pronájem montážní plošiny S OBSLUHOU se VZTAHUJE režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví § 92e zákona o DPH (CZ-CPA 43.99.9)
 • Na pronájem montážní plošiny BEZ OBSLUHY se tento režim NEVZTAHUJE . (CZ-CPA 77.32.1)